Velkommen til Tåsinge Håndboldklub

Støt vores sponsorer, de støtter os

Klubbens kerneværdier

Respekt og Fair Play

Vi udviser respekt for alle og spiller altid iht. Fair Play

Socialt ansvar

Der er plads til alle og alle får plads

Glæde

Glæde ved at komme i klubben og glæde ved spillet

Sammenhold

Sammenhold i klubben og med lokalområdet