Sådan gør vi i Tåsinge Håndboldklub:

Disse retningslinjer gælder for alle med tilknytning til klubben.

Klubbens mission:

Tåsinge Håndboldklub er klubben med plads til alle og med spillerne i centrum.

Klubbens vision:

At være den foretrukne breddeklub i lokalområdet.

Generel information

• Indmeldelse skal ske til klubbens mail info@taasingehk.dk. Indmeldelsen skal indeholde følgende:
1. Hold
2. Spillerens navn
3. Forældres navn (kun aktuelt for spillere under 18 år)
4. Adresse
5. Fødselsdato
6. E-mail
7. Telefonnummer
• Bøder til trænere og spillere betales af disse selv.
• Klubben skal betale et gebyr for flytning af kampe, dette sker derfor kun i særlige tilfælde, det skal ske så tidligt som muligt og efter aftale med bestyrelsen.
• Til de hold som må anvende harpiks stiller klubben én bøtte til rådighed per sæson.
• Der er i dommerbordskassen en manual for betjening af tidtagerpanel.

Stævnepolitik

Tåsinge Håndboldklub tilbyder hver sæson trænerne at deres hold kan deltage i hhv. et opstartsstævne i starten af sæsonen og et afslutningsstævne i slutningen af sæsonen. Ønsker de enkelte hold andre eller yderligere stævner arrangeres dette af træneren/holdet selv. Desuden er der ved sæsonstart tilbud om at deltage i FHF’s niveaustævner, som kan hjælpe trænerne med at vurdere holdenes niveau til den kommende sæson. I slutningen af sæsonen er der endvidere tilbud om at deltage i FHF’s strandhåndboldstævner.

Klubbens forventninger

Som spiller
• Overholder vores kerneværdier.
• Er en god repræsentant for klubben
• Bærer reglementeret klubtøj til kampe.
• Er aktiv på holdet og et aktiv for holdet.
• Giver plads til alle og lader alle få plads.
• Respekterer dommernes afgørelser.
• Deltager i og støtter holdets og klubbens aktiviteter.

Som træner/holdleder
• Overholder vores kerneværdier.
• Repræsenterer klubben på en i enhver henseende værdig måde.
• Bærer reglementeret klubtøj til kampe.
• Giver plads til alle og lader alle få plads.
• Respekterer dommernes afgørelser.
• Er en synlig rollemodel for spillere.
• Deltager i og støtter holdets og klubbens aktiviteter.
• Sikrer at alle funktioner rundt om holdet er varetaget.
• Har kendskab til regler, turneringsplan og cirkulærer.
• Aktivt kommunikerer med forældre og spillere, herunder kommunikerer materiale/meddelelser ud fra bestyrelsen.
• Deltager i kurser og møder.
• Er loyal overfor bestyrelsens beslutninger.
• Sikre at spillere meldes ind i klubben efter to prøvetræninger. Vurderer træneren, at der er behov for flere end to prøvetræninger informeres bestyrelsen. Det bemærkes dog at spillerne ikke kan deltage i turneringkampe uden at være meldt ind og have betalt kontingent.
• Ved træningens afslutning sikrer at udstyr, der ikke skal bruges af den efterfølgende træner er lagt tilbage på rette sted og aflåst om nødvendigt. Trænere skal ligeledes sikre det anvendte udstyr returneres i samme tilstand. Er der fejl eller mangler ved udstyret skal bestyrelsen underrettes.
• Klublokale kan bruges af alle – træner eller halansvarlig har nøgle. Klublokalet er røgfrit.
• mangler ift. udstyr og spillertøj etc. Skal løbende gives videre til bestyrelsen i løbet af sæsonen.

Som forældre
• Overholder vores kerneværdier.
• Repræsenterer klubben på en i enhver henseende værdig måde.
• Deltager i og støtter holdets og klubbens aktiviteter.
• Aktivt kommunikerer med træner/holdleder og klubben.
• Honorerer klubbens krav på kontingent og øvrige udlæg.
• Må forvente, at der er kørsel, vask af spillertøj og kage/frugt opgaver forbundet med dit barns medlemskab af klubben.

Halansvarlig

  • Rollen som halansvarlig er en vigtig rolle i klubbens ambitioner om, at Tåsingehallen skal være et godt sted at komme for både egne spillere, gæster, dommere og tilskuere.